Verbinding door bemiddeling

Het italiaanse woord ‘ponte’ betekent brug. Een brug verbindt twee afzonderlijke kanten of delen. Dit is een mooie metafoor voor wat wij willen zijn: een brug tussen vraag en aanbod, tussen mensen en kwaliteiten.

‘Met inzet van de best passende mensen helpen wij organisaties financiële opdrachten met succes uit te voeren’