Privacy Statement
Privacy Statement Ponte Interim Finance B.V.

Onder de Ponte Interim Finance B.V. (hierna te noemen Ponte, Ponte Interim of Ponte Interim Finance) ressorteren de volgende entiteiten: Ponte Interim Finance B.V.

Ponte Interim Finance B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 86219782 en is gevestigd te Rotterdam aan de Nieuwe kerkstraat 16.

Ponte Interim vindt het van groot belang dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Dit is goed voor u en voor ons. Wij kunnen op deze wijze onze dienstverlening optimaal benutten met kwalitatief juiste en actuele data. Uw bijdrage is daarbij nodig en waardevol!

Zodra Ponte Interim de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens behandelen we deze conform dit Privacy Statement. De basis hiervoor is wat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hierover staat vermeld.

Wie zijn onze (potentiële) relaties?

Werkzoekenden, ZZP’ers cq. Freelancers, opdrachtgevers en andere zakelijke relaties.

Wanneer verzamelen wij gegevens van onze (potentiële) relaties?

Wij verzamelen de gegevens van individuele personen vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld/achtergelaten op onze website https://www.ponte-interim.nl
U voor een gesprek bij ons op bezoek komt op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt (bijv. via telefoon, e-mail of online berichten) om gebruik te maken van onze dienstverlening
Gegevens van u ontvangen worden t.b.v. een referentie of via iemand uit uw of ons netwerk
Gegevens die u hebt geplaatst op o.a. social media (Linkedin) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening

Waarvoor verzamelt Ponte Interim uw gegevens?

De uitvoering van onze dienstverlening. Ponte Interim bemiddelt professionals zowel voor vaste als tijdelijke posities. Om blijvend opdrachten in te kunnen vullen is een netwerk aan kandidaten en opdrachtgevers nodig.
Het kunnen verstrekken van actuele informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten om zo tegemoet te komen aan uw wensen en behoeften. Wij doen dit meestal d.m.v. geautomatiseerde processen (mailings e.d.)
Om onze dienstverlening goed te kunnen doen is uw beschikbaarheid t.b.v. een nieuwe baan of opdracht belangrijk
Om opdrachtgevers van Ponte Interim te kunnen voorzien van passende kandidaten zowel voor een vaste dienstbetrekking als voor een interimopdracht
Kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen (NEN 4400-1)

Welke gegevens worden door Ponte Interim Finance opgeslagen en bewerkt?

Naam, adres en woonplaats gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
Curriculum Vitae (CV), waarin vermeld informatie over opleidingen en werkervaring
Eventueel aanwezig LinkedInprofiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens
Uw gegevens over uw beschikbaarheid, tarief etc.
Uw pasfoto (niet verplicht)
Informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan Ponte Interim Finance verstrekte referenties
Informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag n.a.v. een kennismaking)
Feedback/evaluaties van onze opdrachtgevers n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten
Relevante gegevens voor het maken van een opdrachtbevestiging t.b.v. interimopdrachten (uittreksel KvK, BTW nummer e.d.)

Welke gegevens worden nog meer door Ponte Interim opgeslagen en bewerkt?

Ponte Interim zal de door u verstrekte informatie zonder uw toestemming niet verstrekken aan derden. Wel kan Ponte Interim uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten die onder Ponte Interim vallen, opdrachtgevers en leveranciers. De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties/opdrachtgevers zijn de contact- en persoonsgegevens. Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van o.a. uw privacyrechten en het belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening
Uw gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor uw carrièremogelijkheden. Conform de AVG hebben onze eventuele gegevensverwerkers de wettelijke passende maatregelen genomen om beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan. In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Ponte Interim Finance handelen conform de AVG voorschrijft en het opgestelde protocol Datalekken.

Wat zijn uw rechten?

Als u inzage wenst in uw gegevens cq. gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen of als u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Ponte Interim, kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon van Ponte Interim Finance via telefoonnummer 31(0) 6 12 61 96 of via .

Gebruik van cookies

De website van Ponte Interim Finance plaatst alleen cookies wanneer het nodig is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Ponte Interim maakt op dit moment geen gebruik van cookies. Cookies zouden gebruikt kunnen worden om:

Onze website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring
Het voor onze bezoekers mogelijk te maken onze kennis via social media te delen
De effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten zodat deze beter bij onze bezoekers aansluiten

Deze cookies zijn dan anoniem en niet verbonden aan een profiel over u, dus Ponte Interim Finance kan deze data niet tot een individu herleiden.